Home > aanvullende leveringsvoorwaarden

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Privacy en gegevensbescherming

1: Indien Vitalis Residentiële Woonvormen bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Vitalis Residentiële Woonvormen wijzigingen daarin aanbrengen.

2: Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Vitalis Residentiële Woonvormen rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.