In gesprek met…Sophie Tutelaers

Sophie Tutelaers, kunsthistorica, geeft 1x per twee weken op woensdagmorgen om 10:30 uur lezingen kunstgeschiedenis in Residentie Petruspark. Naast haar drukke werkzame leven met drie kleine kinderen, komt ze nog altijd met het zelfde enthousiasme binnen als 6 jaar geleden. Ze praat dan met de bewoners die interesse hebben over kunst in de meest brede zin des woords. Soms staat er een kunstwerk centraal, een andere keer de kunstenaar zelf of wordt er een expositie belicht. Onlangs is er een kunstwerk van Anish Kapoor in Tilburg besproken en zijn er een aantal bewoners als vervolg hierop de expositie zelf gaan bezoeken. Waar ze dan weer enthousiast tijdens de volgende bijeenkomst over vertellen aan elkaar. Ook worden er de grote meesterwerken op een eigentijdse manier besproken. Daarnaast zijn meerdere bezoeken geweest aan musea naar aanleiding van haar prachtige lezingen b.v. MAS in Antwerpen, Mauritshuis, Gemeentemuseum Den Haag, Rijksmuseum en nu voor de tweede keer de Hermitage in A’dam.

Het afgelopen seizoen werd afgesloten met een inleidende lezing voor het toen nog komende bezoek aan de Hermitage in Amsterdam. Waar de nieuwe tentoonstelling “Classic Beauties; Kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 18 de eeuw” te bewonderen is.

Eén idee van Sophie is om af en toe hedendaagse kunst te behandelen. Ze zegt met trots dat het fantastisch is om te zien als de kunstgeschiedenis bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. Ze zegt dat het bijna een soort van hersengymnastiek is, de bewoners zijn zó betrokken tijdens de lezingen!

Ze nodigt half september iedereen weer van harte uit voor de cursus “Op zoek naar een Meesterwerk”. In het komende seizoen zal er onder andere meer in worden gegaan op de achtergronden van vrouwelijke kunstenaars. Aan het begin van het seizoen worden een aantal kunstonderwerpen aangedragen via de uitnodiging waar de bewoners uit mogen kiezen. Voor meer informatie en/of kunstideeën kunt u contact opnemen met Annette Balmer (medewerkster Kunst & Cultuur van Residentie Petruspark), a.balmer@vitalisgroep.nl.