Home > disclaimer

Disclaimer

Vitalis Residentiële Woonvormen is gevestigd op de Herman Gorterlaan 300, 5644 SR te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17110872.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door:

Vitalis Residentiële Woonvormen
Herman Gorterlaan 300
5644 SR Eindhoven
T 040 220 22 41
E info@woonincplusvitalis.nl

Gerelateerde informatie:
Leveringsvoorwaarden
Aanvullende Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Vitalis Residentiële Woonvormen en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website residentie-petruspark.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Vitalis Residentiële Woonvormen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Vitalis Residentiële Woonvormen

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitalis Residentiële Woonvormen het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Vitalis Residentiële Woonvormen bevindt of via de link naar de website van Vitalis Residentiële Woonvormen wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Vitalis Residentiële Woonvormen staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Vitalis Residentiële Woonvormen is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Vitalis Residentiële Woonvormen van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Vitalis Residentiële Woonvormen heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy
Vitalis Residentiële Woonvormen verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Vitalis Residentiële Woonvormen op via het contactformulier.

Vitalis Residentiële Woonvormen, versie 25 mei 2018