Nieuws

Green deal

Op 24 januari jl. werden in het theehuis van Peppelrode de bronzen certificaten van de Milieuthermometer Zorg uitgereikt aan de aanwezige Greenteams. Alle locaties van Vitalis hebben nu het bronzen certificaat! Dat betekent dat:

  • Duurzaamheid en milieu steeds belangrijker wordt en verankerd raakt in de hele organisatie
  • We voldoen aan milieuwetgeving op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, mobiliteit en afvalscheiding.
  • We actief werken aan en een beleid hebben op het verduurzamen van (alle locaties van) Vitalis

Groene infographic

Wat we dan als organisatie allemaal doen om duurzamer te worden? Dat hebben we visueel geprobeerd te maken in deze groene infographic. De infographic laat zien wat de aandachtsgebieden in 2022 waren, waar we nu staan en wat we hebben bereikt. Resultaten om trots op te zijn en die we dus graag delen! In 2023 hopen we een Zilveren certificaat te kunnen gaan behalen.